Amortisman Hesaplama

Burada normal / eşit tutarlı ve azalan bakiyeler yöntemleri ile amortisman hesaplayabilirsiniz.

Amortisman Hesaplamak İçin Bilgileri Girin


S.K. kayıtlı değeri :
 ₺
Ekonomik ömrü:
 Yıl
Yöntem:


Amortisman Nedir?

Amortisman, işletmelerin sahip olduğu duran varlıkların (bir yıldan fazla kullanım süresi olan taşıt, bina, makineler, demirbaş eşyalar vb.) zamanla aşınma, yıpranma ve eskime dolayısıyla değerlerinde meydana gelen azalışın duran varlığın değerinden düşülmesi işlemidir.

Duran varlığın değerinde meydana gelen bu eksilme muhasebe kayıtlarında duran varlığın değerinden her yıl belirli bir oranda düşüm yapılarak kayıtlarda gösterilir. Hangi oran ve miktarda düşüm yapılacağı kullanılan amortisman yöntemine göre belirlenir.

Duran varlığın yıllık amortisman değeri muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilir. Dolayısıyla bir duran varlığın değerinin tamamı alındığında gider yazılmaz. Her yıl amortisman işlemi yapılarak, ekonomik kullanım süresi boyunca yıllık amortisman tutarı kadar kısmı gider yazılır. Duran varlığın ekonomik kullanım ömrü tamamlandığında tamamı gider yazılmış olur.

Amortisman Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Amortisman iki yöntemle hesaplanır.

Birinci yöntem Normal amortisman veya Eşit tutarlı amortisman denilen yöntemdir. Bu yöntemde duran varlığın kayıtlı değeri duran varlığın ekonomik ömrüne bölünür ve her yıl bu tutarda kısmı amortisman olarak kabul edilir.

Örneğin bir duran varlığın kayıtlı değeri 10.000.000,00 ₺ ve ekonomik ömrü 5 yıl ise, her yıl 10.000.000,00 / 5 = 2.000.000,00 ₺ tutarında kısmı amortisman tutarı olarak kabul edilir.

Bu yöntemin sonucunu görmek için yukarıdaki forma örnekte verilen değerleri yazıp Normal / eşit tutarlı amortisman seçeneğini işaretleyerek hesaplama yapın.

İkinci yöntem Azalan bakiyeler usulüdür. Bu yöntemde duran varlığın kayıtlı değeri ekonomik kullanım ömrüne bölünür. Bulunan tutar duran varlığın kayıtlı değerine bölünerek bir oran belirlenir. Bu oran 2 ile çarpılıp, amortisman hesaplamada kullanılacak oran belirlenir. Daha sonra her yıl kalan değer bu oranla çarpılarak yıllık amortisman tutarı hesaplanır. Son yılda kalan tutar için amortisman hesaplanmaz. Kalan tutar ne kadar ise tamamı amortisman olarak kabul edilir.

Bu yöntemin sonucunu görmek için yukarıdaki forma değerler yazıp Azalan bakiyeler usulü amortisman seçeneğini işaretleyerek hesaplama yapın.

MUHASEBE

YIL BAZINDA HESAPLAMA GÜZEL KALAN AYLAR İÇİN NASIL HESAPLANIR?

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.